14|06|2021

Είμαστε όλοι μεταλλάξεις

22/12/20   Είμαστε όλοι μεταλλάξεις. Ένας συνδυασμός εκατομμυρίων μεταλλάξεων που έχουν συμβεί κάπου στην ιστορία της εξέλιξης του Homo Sapiens εδώ και 200-300 χιλιάδες χρόνια, για να μην […]
14|06|2021

Ένας “εστεμμένος” ιός, μας απειλεί. Ας τον εκθρονίσουμε!

02/03/20   Έχουμε σκεφτεί μήπως αυτό ο νέος …εστεμμένος ιός δημιουργεί ένα ανερμήνευτο μούδιασμα, ένα ασυνείδητο φόβο, έναν υπερβάλλοντα σκεπτικισμό, ένα λανθάνοντα τρόμο, ένα αχρείαστο πανικό, […]