μεταλλάξεις

14|06|2021

Είμαστε όλοι μεταλλάξεις

22/12/20   Είμαστε όλοι μεταλλάξεις. Ένας συνδυασμός εκατομμυρίων μεταλλάξεων που έχουν συμβεί κάπου στην ιστορία της εξέλιξης του Homo Sapiens εδώ και 200-300 χιλιάδες χρόνια, για να μην […]